05.12.2011 - 22.20 h

La London School of Economics debat els beneficis i reptes del corredor mediterrani ara que ja és una prioritat europea

L'eurodiputat Ramon Tremosa diu en un seminari a Londres que "no hi ha cap ciutat a Europa amb tant potencial com Barcelona"

Media Player

Altres formats disponibles d'aquesta notícia