Agència Catalana de Notícies

Un mes amb el canal d'Urgell tancat: Els pagesos fan pous per buscar aigua i confien en els regs de supervivència