Agència Catalana de Notícies

Una missió catalana als campaments sahrauís referma la necessitat de prioritzar l'assistència bàsica