OFERTES LLOCS DE TREBALL

La presentació de candidatures als Processos Oberts es realitzarà segons les indicacions que especifiqui cada document de condicions. No s’admetrà cap candidatura per als Processos Tancats; la seva publicació es realitza únicament a efectes informatius.

Processos Oberts

Processos Tancats