Agència Catalana de Notícies

Agenda Pública d'Alts Càrrecs i Directius

Espai dedicat al compliment de les obligacions de publicitat derivades de l'Acord de Govern de 21/6/2016 sobre el codi de conducta d'alts càrrecs i personal directiu de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic.

Reunions amb grups d'interès

Obsequis

Viatges